Våra senaste förfrågningar

 • Marline bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  Require a "jurist" as a witness to my signature on a passport application for an Irish passport.
 • Tina bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  resningsansökan till högsta domstolen ang. tvistemål mot a-kassans. yttrande över kronofogdens yttrande, inhibition.
  jag luras att erhålla felaktig ersättning.
 • Grit bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  Behöver arbetsrättslig hjälp.
 • Madelene bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  Jag behöver hjälp med sambolagen gällande bodelning
 • Kerstin bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  Överlåtelse av hus från förälder till barn
 • Minna bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  Jag och maken behöver hjälp med att upprätta ett avtal gällande avkastning och eventuell vinst vid en framtida försäljning av min makes del i ett aktiebolag. Avtalet ska gälla även vid skilsmässa. Vi vet dock inte på vilket vis man skriver avtalet eller på vilket...
 • Joyce bad om offert för Ekonomi & Juridik - Juridisk konsultation
  Privatperson önskar juridisk konsultation.
 • susanne bad om offert för Försäkring & Juridik
  Skattetvist

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.